Gdzie sprawdzana jest historia kredytowa?

Gdzie sprawdzana jest historia kredytowa?

19 października 2021 0 przez redakcja serwisu

Historia kredytowa to jeden z podstawowych kryteriów, jakim bank sugeruje się, wydając zgodę na przydzielenie klientowi kredytu. Raport informuje o wcześniejszych zadłużeniach zainteresowanego i sposobie ich spłacania. Klient zyskuje najlepszą wiarygodność, kiedy na jego koncie widnieją już wcześniej pobierane kredyty, spłacane we właściwych terminach. Do sprawdzenia historii kredytowej służą raporty przekazywane przez BIK i KRD. Jak wygląda działalność wspomnianych biur?

Jakimi informacjami dysponuje BIK?

Biuro Informacji Kredytowej zajmuje się gromadzeniem, udostępnianiem i przechowywaniem informacji na temat wszelkich działalności kredytowych. Już samo wnioskowanie o kredyt zostaje odnotowane w takim raporcie. Sprawozdanie na temat zaciągniętych pożyczek, sposobie ich spłacania i wysokości ewentualnych zaległości płacowych pozwala na ocenę wiarygodności klienta zgłaszającego się do banku. Wgląd do raportów biura mogą mieć obie strony – bank oraz klient.

Scoring – co to jest?

W raporcie generowanym przez BIK oprócz informacji dotyczących zaciągniętych kredytów, wielkości rat i szczegółów dokonywanych płatności, znajduje się ocena punktowa. Scoring to nic innego, jak skala oceniająca wiarygodność kredytobiorcy. Rzetelność klienta bada się, zestawiając go z danymi innych kredytobiorców. Im wyższy wynik scoringu, tym większe prawdopodobieństwo, że zainteresowany będzie w stanie spłacić zobowiązanie na czas.

Alerty BIK – co to jest?

Łatwość zaciągania niektórych kredytów sprawia, że odnotowuje się coraz więcej przypadków oszustw. Niestety zdarzają się sytuacje, w których złodzieje podają się za kogoś innego, a następnie pobierają na jego dane kolejne pożyczki. W ten sposób niczego nieświadomy poszkodowany zalega z płatnościami. Biuro Informacji Kredytowej oferuje więc wykupienie specjalnych alertów, które informują o każdej weryfikacji naszych danych pod kątem ubiegania się o kredyt. Istnieją pakiety alertów, których cennik można zobaczyć na stronie loando.pl/wpis/alerty-bik-cennik.

BIK a KRD – różnice

KRD to baza zbierająca dane wszystkich zadłużonych, którzy nie spłacili swojego zobowiązania. Wpis do Krajowego Rejestru Dłużników zostaje dokonany na prośbę wierzyciela. Na czarnej liście znajdują się klienci zalegający z płatnościami za rachunki, czynsze, alimenty, kredyty czy faktury z odroczonym terminem płatności.  Różnice pomiędzy danymi w BIK i KRD są znaczące. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi wszystkie informacje dotyczące działań kredytowych, Rejestr Dłużników ma za zadanie odnotowywać jedynie klientów z negatywną historią kredytową.

Unieważnienie wpisu do KRD

Czy można usunąć wpis z KRD? Oczywiście, jednak nie zawsze jest to łatwe do wykonania. Najszybszym sposobem na dokonanie tego jest spłacenie zaległej należności. Wierzyciel ma wówczas obowiązek unieważnić zadłużenie w ciągu 14 dni roboczych. Jeśli dług jest przedawniony lub nieprawdziwy, można wystąpić z odpowiednimi dokumentami do KRD, które potwierdzają wspomniane scenariusze. Wpis do Krajowego Rejestru Dłużników uniemożliwia zaciągnięcie kolejnych kredytów, dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco regulować należności.