Jak zmienia się interakcja ludzi i komputerów

Jak zmienia się interakcja ludzi i komputerów

19 sierpnia 2019 0 przez redakcja

Sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcję z komputerami, przechodzi zmianę, która ma ogromny wpływ na to, jak pracujemy i będziemy pracować w przyszłości.

Film '2001: Odyseja kosmiczna” Stanley’a Kubrick’a z 1968 roku nie był tak daleki w przewidywaniu przyszłości, w której maszyna (w tym przypadku HAL) mogła przyjąć rolę zarówno kolegi jak i członka załogi, zdolnego do rozpoznawania i przetwarzania mowy, interpretowania zachowań, emocji czy autonomicznego myślenia. I choć często nie postrzegamy takiego zachowania maszyny jak to opisane w filmie, jako potencjalnej nowej rzeczywistości w miejscu pracy, to jest to kierunek, w którym zmierza interakcja między ludźmi a komputerami.

Wielu z nas jest już przyzwyczajonych do codziennych rozmów z maszynami, np. wydając proste polecenia asystentom głosowym, takim jak Siri czy Alexa. Jak wynika z badań, rynek „cyfrowych asystentów głosowych” przeżywa boom, a liczba tych wykorzystywanych ma wzrosnąć z 3,25 mld w 2019 r. do blisko 8 mld w 2023 r. Jesteśmy świadkami pojawienia się pokolenia osób, które dorastały ze smartfonami i w otoczeniu asystentów głosowych, którzy spodziewają się, że normalnym elementem ich codziennej pracy będzie możliwość zlecenia komputerowi wykonania prostszych zadań.

Dziś komputer to coraz częściej coś więcej niż tylko narzędzie wspierające nas w codziennych pracach

Zmienia się dynamika między ludźmi a maszynami, a komputery stają się formą sztucznej inteligencji, która może przenikać przez cyfrowe platformy i systemy wykorzystywane na co dzień, pomagając i wspierając nas w łatwiejszym i wydajniejszym wykonywaniu zadań.

Dopiero zaczynamy dostrzegać, jak sztuczna inteligencja (AI) wpływa na interakcje między ludźmi a technologią. Choćby możliwości inteligentnych głośników, takich jak Amazon Echo, Apple HomePod czy Google Home ewoluują: od prostych poleceń głosowych do obsługi wielu aplikacji po proste prace domowe. Zanim rozwiązania głosowe i sztuczna inteligencja będą wykorzystywane na szeroką skalę, jako naturalny składnik systemów biznesowych minie trochę czasu, jednak już widać oznaki nadchodzącej zmiany i wpływ, jaki będzie ona miała na model pracy w przyszłości. Komputery powoli zmieniają się z typowych narzędzi we współpracowników.

Relacja zaufania i współpracy

Zmianie ulega również więź między ludźmi i komputerami. Funkcjonowanie komputerów oparte jest na cyfrowym sposobie interpretacji rzeczywistości, pomagając nam ludziom odnieść sukces w wielu obszarach. Z pewnością w miejscu pracy przyszłości będziemy mogli korzystać z komputera uczącego się od człowieka i ostatecznie podejmującego się wykonywania powtarzających się monotonnych zadań, uwalniając tym samym potencjał ludzki do większej produktywności. Przyszłością będzie również asystent głosowy, przedstawiający ludziom odpowiednie zalecenia lub sugestie odnośnie indywidualnej wydajności, oparte na analizie najlepszych scenariuszy i danych, zebranych na temat danej osoby doradzając im, w jaki sposób nadać priorytet poszczególnym elementom ich pracy.

Przyszłość pracy

By na krótko powrócić do analogii „Odysei kosmicznej” to HAL w końcu przejmuje kontrolę, przedstawiając swój pogląd na to, co było najlepsze dla misji, ponad to, co najlepsze dla członków załogi. Scenariusz, w którym komputer staje się zbyt dominującym graczem w relacji maszyna-człowiek, wzbudza oczywisty niepokój. Jednakże nasz świat jest ukształtowany w kierunku ludzkiego poznania, sztuczna inteligencja jest nadal programowana i tworzona przez ludzi, a jej rozwój jest w dużej mierze uzależniony od nas. W filmie HAL przejął kontrolę tylko dlatego, że człowiek zaprogramował go w taki, a nie inny sposób.

Możliwe, że w przyszłości zobaczymy bliższą więź między ludźmi i komputerami. Może ona wpłynąć pozytywnie na sposób, w jaki pracujemy. Przede wszystkim przejście od interfejsu „komputera” do interfejsu „człowieka” pozwoli osobom komunikować się i współpracować z systemami komputerowymi w sposób bardziej naturalny i „ludzki”. Można spodziewać się, że w niektórych przypadkach relacja człowiek – komputer stanie się jeszcze bardziej intuicyjna. Tak, jak w przypadku budowania nowoczesnego miejsca pracy pozostawiając je tradycyjnej formie do której wszyscy przywykliśmy, ale jednocześnie opartego na zupełnie innej koncepcji przewodniej i wyposażonego w funkcje takie jak sterowanie głosem, które pozwolą wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji oraz  uczenia maszynowego.